BOKIK e-Learning

Napjainkban az informatikai alapismeretek, valamint az idegen nyelvek, különösen az angol alapismerete szinte nélkülözhetetlen a legtöbb vállalkozás munkatársai számára. Ezeknek az alapismereteknek a gyors és hatékony megszerzését kívánja segíteni a BOKIK e-Learning rendszer a rendezett regisztrációjú vállalkozások esetében.

Angol alapismeretek

Ismerkedés, munkakeresés, étkezés vagy vásárlás egy külföldi utazás során, Magyarországon járó külföldi turisták útbaigazítása, internet-böngészés közben megjelenő angol nyelvű feliratok, angol címkék egy külföldi árucikken. Mindenki számára ismerős szituációk. Az ilyen mindennapi helyzetekben történő eligazodáshoz nincs szükség hatalmas szókincsre, bonyolult mondatszerkezetek, komplex nyelvtani formák ismeretére. A kezdő lépések könnyen elsajátíthatók, rövid idő alatt is. Azt mondják, az angol egy könnyen tanulható idegen nyelv. Tegye próbára a képességeit!

A tananyag azok számára ajánlott, akik korábban egyáltalán nem tanultak még angolul, valamint nem a nyelvvizsga megszerzése miatt, hanem az alapszintű angol nyelvű társalgás elsajátításának igénye miatt fognak nyelvtanulásba. A tananyag alapvető célja a nyelv gyakorlati használatának megtanítása, ezért a társalgásra helyezi a hangsúlyt. A tartalmat tehát nem nyelvtani témakörök vagy szabályok határozzák meg, hanem mindennapi kommunikációs helyzetek.

Természetesen a nyelvtan sem nélkülözhető egy idegennyelv tanulása során, itt azonban kizárólag az önkifejezéshez szükséges minimumra korlátozódik, élő társalgási szituációkat szem előtt tartva.

A tananyag témakörei:

A tananyag által érintett nyelvtani elemek:

Párbeszédek mutatják be a tanultak használatát gyakorlatban, meghallgatható formában valamint magyar és angol nyelvű szövegátiratban. A dialóguslejátszó használatával kikapcsolhatók adott szereplők mondatai, így magunk mondhatjuk a feliratozott mondatokat a virtuális beszélgetésekben.

Minden szövegrészhez online lejátszható hanganyag kapcsolódik, így azonnal megismerhető minden olvasott szó helyes kiejtése vagy a mondatokban alkalmazandó hangsúlyozás, ezzel segítve a helyes rögzülést. A leckék teljes hanganyaga egyben is letölthető, így nem csak a számítógép előtt ülve, hanem mp3-lejátszóra vagy mobiltelefonra áttöltve, akár utazás közben is hallgathatók a tananyagrészek.

A gyakorlást automatikusan javított, interaktív feladatok segítik. Az interaktív tanulás része a memorizálást segítő szókártyák is, amelyek összegyűjtik a tananyagrészenként tanult új szavakat, lehetővé téve a helyes kiejtés meghallgatását, a jelentések megmutatását/elrejtését.

A tananyaghoz nem kapcsolódik szervezett képzés, sem tanári támogatás; célja kizárólag az önálló tanulás lehetőségének biztosítása. A tananyag teljesítése nem zárul semmilyen számonkéréssel (vizsga), így minősítés (nyelvvizsga dokumentum, oklevél stb.) kiadására sem kerül sor.

A tanulásra fordított idő beosztása, a haladás üteme, valamint a gyakorlás mennyisége a tanulóra van bízva. A kitöltött feladatok automatikus javítása során kapott értékelés kizárólag a tanuló számára szolgál visszajelzésként saját tudásáról, máshol nem kerül felhasználásra.

Bemutató lecke »

Tananyag használata »